آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید
Search
My Website

شرح وظایف

 شرح وظایف کارکنان اتاق فکر شهرداری ارومیه

 • ایجاد جذب و ترویج اندیشه و فکر در جهت اصلاح و تحقق اثربخش اهداف سازمانی مجموعه شهرداری .
 • ایجاد زمینه و بستر مناسب در گسترش اندیشه، فکر، نوآوری و خلاقیت کارکنان .
 • کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع در اختیار شهرداری و ارتقاء بهره‌وری کلیه عوامل از طریق تولید فکر و اندیشه .
 • تولید و جذب اندیشه‌های نو درکلیه زمینه های مرتبط با مدیریت شهری .
 • توسعه ایده‌پردازی در راستای گسترش مطالعات و پژوهش در زمینه چالش‌های پیشرو .
 • فراهم آوردن زمنیه کارگروهی و سهیم کردن کارشناسان واحدها در تصمیم‌گیری‌های سازمان ها و ایجاد انگیزه و دلگرم کردن آنها برای انجام بهتر وظایفشان .
 • زمینه‌سازی برای تحولات اساسی درعرصه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت شهری .
 • تزریق ایده‌ها و افکار و اندیشه‌های نو به مدیران ارشد .
 • افزایش تعامل، همگرایی و همکاری کارشناسان خبره به عنوان اعضای اتاق فکر، با کانون های تفکر پویا درجهت ایجاد تفکر خلاق و نوآور در سازمان .
 • ارائه طرح‌های پیشنهادی جهت حل ریشه‌ای مسایل عمومی، تخصصی و پیچیده و کاهش زمان ارائه راهکارهای حل مسائل و مشکلات .
 • آسیب شناسی و تحلیل وضعیت موجود حوزه مدیریت شهری و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش‌ها و دغدغه‌ها با همیاری نخبگان فکری جامعه .
 • کارشناسی، ارزیابی و تکمیل طرح ها، ایده‌ها و اندیشه‌های نو و ارائه راهکارهای اجرائی .
 • انجام مطالعات ترازیابی و تحلیلی- تطبیقی و مرور تجربه کشورهای توسعه یافته و سازمانه های موفق بین المللی و شهرداری های موفق جهان و یافتن نقاط قوت و ضعف سیاست‌های آنها و بومی‌سازی الگوهای اندیشه‌ای بدست آمده از مطالعات ترازیابی .
 • کمک به برقراری ارتباط موثر و ایجاد روابط همکاری بین شهرداری های سایر کلانشهر هاو کانون های تفکر فعال .
 • انعکاس ایده‌ها و رهکارهای اعضای اتاق فکر به مدیران ارشد و میانی .
 • حل مسائل و حوزه مدیریت شهری به صورت شبکه و بر اساس خرد جمعی وتکنیک های خلاق حل مساله .
 • دستیابی، گردآوری و مستندسازی تجارب ارزشمند صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، توسط اعضای اتاق‌های فکر با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اثربخش همانند مدیریت دانش .
 • تدوین برنامه کاری و الویت‌های اتاق فکر و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه‌ها و الویت‌های کاری حوزه مدیریت شهری .
 • پیگیری طرح‌هاوایده‌های نو و تصمیمات متخذه مرتبط با اتاق فکر درسازمان های تابعه .
 •  ایجاد محیط مشارکتی جهت همفکری افراد در رابطه با مسایل کاری، علمی و پژوهشی .
 • فراهم کردن بسترانگیزشی مطلوب برای ارتقای دانش علمی کارکنان .
 • ایجاد محیط تعاملی و خلاق برای تولید اندیشه های نو و به اشتراک گذاری دانش ذهنی .
 • کمک به شناسایی، حل مسایل و مشکلات واحدهای مختلف سازمان با استفاده از روشهای علمی و منطقی .
 • ایفای نقش یک مرجع مستقل دربحث های مربوط به سیاستگذاری و ارزیابی نقادانه سیاست ها و برنامه های مجموعه سیاست گذار  .
 • فراهم آوردن زمینه برای مبادله سازنده اطلاعات و نظرات و ایجاد اجماع بین اعضا و همچنین فعالیت در مقام تسهیل کننده مبادله اطلاعات و آرای میان صاحب نظران .
 • مطالعات آینده شناسی و آینده نگاری  بدون داشتن تصاویری از آینده و ارائه آن  .

 

URMIA WEATHER

 

بستن

نظرسنجی

1. نظر شما درباره وب سایت اتاق فکر شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان