آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید
Search
My Website

اتاق فکر شهرداری ارومیه

معرفی اتاق  فکر :

اتاق فکر شهرداری ارومیه از سال 1391 با دستور و حضور شهردار ارومیه جناب آقای محمد حضرت پور تشکیل گردید و از ابتدای تشکیل ، ریاست آن به عهده جناب آقای پروفسور ایرج میرزایی گذاشته شده است .

استفاده از ظرفیت فکری اساتید و نخبگان علمی و اجرائی و کارآفرینان برتر استان جهت رسیدن به اهداف عالی شهرداری ارومیه هدف عمده و علّت تاسیس این واحد می باشد .

اتاق فکر شهراری ارومیه به عنوان یک واحد مستقل زیر نظر شهردار ارومیه با توجه به مشکلات پیش روی مدیریت شهری سعی در گره گشایی از مشکلات با استفاده از ظرفیت های فکری استان دارد .

اتاق فکر جایی برای ارائه، مواجهه و انباشت تفکر برای حل مسائل مدیریت شهری است و جهت تفکر هدفمند می باشد و مسئله محوری و راه حل یابی اصلی ترین کارکردهای آن است ، با تأکید بر متدولوژی .

بستن
دی ان ان